• 600’ü aşkın sözleşme örneğinin yer aldığı kitap hukukçular ve işletmeciler için önemli bir başvuru kaynağı olarak hazırlanmıştır.

 • Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dünya Ticaret Örgütü’ne katılım sürecini ele aldıktan sonra, bu katılımın dünyadaki etkileri ile birlikte Türkiye’deki etkileri ele alınmıs ve Türkiye’de Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ürünler ile ilgili olarak damping ve haksız rekabet düzenlemeleri incelenmiştir.

 • İngiliz avukat Stephen Mason’un editörlüğünde Türkiyenin de dahil olduğu çeşitli ülkelerdeki elektronik deliller ile ilgili düzenlemeler ele alınmıştır.

   

 • Bilişim suçları ve bilişim hukuku yargıya yansımış gerçek olaylardan yola çıkılarak ele alınmış, yargı kararları, makaleler, rapor ve döküman örnekleri ve şekiller ile içeriği zenginleştirilmiştir.

   

 • Türkiye’nin internet ve hukuk alanında geniş kapsamlı olarak yazılmış ilk kitabı olan eserde internetin teknik altyapısından hareketle hukuki meseleler ele alınmıştır.

   

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen elektronik ortamda şirket kurullarına katılım, anonim şirketler özelinde yokluk ve butlan yaptırımları açısından ele alınmıştır.

 • Karmaşık bir teknik yapıya ve yine karmaşık bir mevzuata sahip olan asansör sektörü, sektöre özel düzenlemeler, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, İş Kanunu, İş Güvenliği Kanunu, İmar Kanunu ve Ceza Kanunu gibi çeşitli mevzuat düzenlemeleri açısından Türkiye’de ilk kez derli toplu ve sistematik bir biçimde ele alınmış, yaşanmış örneklerle içeriği zenginleştirilmiştir.