01 Nov

Eğitimin Konusu: Bu eğitim ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un getirdiği düzenlemelerin, uyum süreci kapsamında şirketlerde uygulanması ile ilgili hukuki süreçleri ve teknik süreçleri analiz ederek, bunların şirketin faaliyet alanına göre en uygun şekilde uygulanması için uyum görevlileri başta olmak üzere konu ile ilgili şirket içi departmanlara aktarılması hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği

–          Kişisel veri nedir?

–          Kişisel verinin genel hükümlere göre hukuken korunması

–          Kişisel verilerin AB hukukunda korunması

–          Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un sistematiği

–          Veri İşleyen – Veri Sorumlusu kavramları

–          Kişisel verilerin işlenmesi

–          Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, silinmesi

–          Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması

–          Kanun kapsamında haklar ve yükümlülükler

–          Başvuru, şikayet ve veri sorumluları sicili

–          Kişisel Verileri Koruma Kurulu

–          Yaptırımlar

–          İstisnalar

 

Eğitimin süresi : 1 gün.